'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

OBAVIJEST Udruženje građana ABF Busovača obavještava osobe evidentirane na popisu nezaposlenih pri Zavodu za zapošljavanje općine Busovače, o pohađanju škole za nezaposlene. Prijave mogu podnijeti osobe od 18 do 35 godina u prostorijama centra za edukaciju ABF Busovača, svaki radni dan i subotom od 8.00 do 12.00 sati sve do 1. 9. 2015. godine. Školu […]

Read More