'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

Centar za edukaciju ABF Busovača okončao je tri studijska kružoka koje je pohađalo 35 polaznika. Dva kružoka su njemačkog jezika, prvi i drugi stupanj, koja  je završilo 25 polaznika. Polaznici su punoljetne osobe, a jedan studijski kružok je engleski jezik, koji  je pohađalo 10 polaznika osnovne škole od 5. do 9. razreda. Polovinom desetog mjeseca […]

Read More