'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

Posljednja dva mjeseca 2015. godine  u ABF centru obilježena su različitim aktivnostima. U radu našeg centra zabilježen je blagi porast polaznika tečaja njemačkog jezika, a također imamo sve veću zainteresiranost za kružok engleskog jezika za djecu uzrasta od tri do šest godina. Djeca i njihovi roditelji zadovoljni su kružokom jer je to jedinstvena prilika u […]

Read More