Centar za edukaciju i obrazovanje

ABF tim

"Irfan je penzionisani kriminalistički inspektor. Zajedno sa grupom za internacionalnu saradnju i ABF Uddevalla iz Švedske 2003. godine uključen je u projekat osnivanja Centra za edukaciju građana ABF Busovača."

Irfan Rizvić

Koordinator

"Josip Lukin je diplomirao je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radi kao profesor engleskog jezika u SŠ “Busovača” i sudski tumač za engleski jezik pri Kantonalnom sudu Novi Travnik."

Josip Lukin

Vođa kružoka za engleski jezik

"Silvija je diplomirana ekonomistica. U ABF-u je angažirana od 2013. godine kao voditeljica tečaja Ekonomija i poduzetništvo."

Silvija Vujica

Stručni saradnik za ekonomiju

"Nermana je diplomirala informatiku na fakultetu Informacijskih tehnologija u Mostaru. U ABF-u je angažovana od 2004. godine kao vođa kružoka informatike. Od tada pa do danas je izvela na stotine grupa i obučila mnoge polaznike da samostalno koriste računar."

Nermana Deljkić

Vođa kružoka za informatiku

"Violeta je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu engleski jezik i književnost. Zaposlena je u SŠ “Busovača”, a u ABF-u je angažovana od 2007. godine kao vođa kružoka za engleski jezik."

Violeta Relota

Vođa kružoka za engleski jezik

"Milena je zvanje profesora povijesti i zemljopisa stekla na Pedagoskom fakultetu Sveučilista u Mostaru. Radi u OŠ ” Bila ” u Biloj kao nastavnik. U ABF-u je vođa kružoka EU, ljudska prava i ekologija od 2016. godine."

Milena Krišto

Stručni saradnik za EU i Ljudska prava

"Dženana se dugo godina bavi ručnim radovima. Savladala je mnoge tehnike veza, pletenja i heklanja i često koristi i kombinuje ove tehnike. U ABF-u je angažovana od 2014. godine kao instruktorica pletenja i veza u projektu Buso-Birka."

Dženana Bešlić

Vođa kružoka za ručne radove

"Zora je završila srednju školu za krojača i godinama radi kao krojačica. U ABF-u je angažovana od 17. januara 2014. godine kao instruktor krojenja i šivenja."

Zora Jurešić

Vođa kružoka krojenja i šivanja

"Doktorica Nada Petrović, dugogodišnja je uposlenica Doma zdravlja u Busovači, gdje radi kao ginekologinja. U ABF-u je angažirana kao stručni suradnik iz Zdravstvene njege starijih i nemoćnih osoba."

Nada Petrović

Stručni suradnik iz Zdravstvene njege starijih i nemoćnih osoba

"Ahmed je bachelor informacionih tehnologija. Radi na poziciji system administratora u REZ Agenciji, te obavlja posao asistenta na FIT-u Univerziteta Vitez. U ABF-u je angažovan od 2020. godine."

Ahmed Srebrenica

Vođa kružoka za informatiku i administraciju mreže i sistema

"Sadeta Hodžić (rođena 13.11.1985. godine u Zenici) profesorica je bosanskog jezika i književnosti. Piše poeziju i prozu koju je objavljivala u listovima i časopisima. Neki od stihova su uglazbljeni u projektu Tata i Kira, raspjevana lektira. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja za književni rad. Proteklih 10-ak godina radila je kao radiovoditeljica i bila urednica Dječijeg programa na radiju BM i RTV Zenica. Pored književnosti voli i ostale vidove umjetnosti uključujući i slikanje kojim se bavi od osnovne škole. Trenutno radi kao nastavnica bosanskog jezika u osnovnoj školi."

Sadeta Hodžić

Koordinatorica projekta ABF Meeting Point

"Ivana je medicinska sestra u Domu zdravlja Busovača. U ABF-u je angažirana kao suradnica iz Zdravstvene njege starijih i nemoćnih osoba."

Ivana Ćosić

Saradnica iz Zdravstvenu njegu starijih i nemoćnih osoba