Centar za edukaciju i obrazovanje

ABF tim

"Irfan je penzionisani kriminalistički inspektor. Zajedno sa grupom za internacionalnu saradnju i ABF Uddevalla iz Švedske 2003. godine uključen je u projekat osnivanja Centra za edukaciju građana ABF Busovača."

Irfan Rizvić

Koordinator

"Josip Lukin je diplomirao je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radi kao profesor engleskog jezika u SŠ “Busovača” i sudski tumač za engleski jezik pri Kantonalnom sudu Novi Travnik."

Josip Lukin

Vođa kružoka za engleski jezik

"Silvija je diplomirana ekonomistica. U ABF-u je angažirana od 2013. godine kao voditeljica tečaja Ekonomija i poduzetništvo."

Silvija Vujica

Stručni saradnik za ekonomiju

"Nermana je diplomirala informatiku na fakultetu Informacijskih tehnologija u Mostaru. U ABF-u je angažovana od 2004. godine kao vođa kružoka informatike. Od tada pa do danas je izvela na stotine grupa i obučila mnoge polaznike da samostalno koriste računar."

Nermana Deljkić

Vođa kružoka za informatiku

"Milena je zvanje profesora povijesti i zemljopisa stekla na Pedagoskom fakultetu Sveučilista u Mostaru. Radi u OŠ ” Bila ” u Biloj kao nastavnik. U ABF-u je vođa kružoka EU, ljudska prava i ekologija od 2016. godine."

Milena Krišto

Stručni saradnik za EU i Ljudska prava

"Violeta je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu engleski jezik i književnost. Zaposlena je u SŠ “Busovača”, a u ABF-u je angažovana od 2007. godine kao vođa kružoka za engleski jezik."

Violeta Relota

Vođa kružoka za engleski jezik

"Dženana se dugo godina bavi ručnim radovima. Savladala je mnoge tehnike veza, pletenja i heklanja i često koristi i kombinuje ove tehnike. U ABF-u je angažovana od 2014. godine kao instruktorica pletenja i veza u projektu Buso-Birka."

Dženana Bešlić

Vođa kružoka za ručne radove

"Zora je završila srednju školu za krojača i godinama radi kao krojačica. U ABF-u je angažovana od 17. januara 2014. godine kao instruktor krojenja i šivenja."

Zora Jurešić

Vođa kružoka krojenja i šivanja