Centar za edukaciju i obrazovanje

Aktivnosti ABF centra za edukaciju u lipnju i srpnju 2016.

Centar za edukaciju ABF Busovača u protekla dva mjeseca organizirao je redovne aktivnostiabf zlato srebro te edukaciju za osobe sa Zavoda za zapošljavanje općine Busovača. Tako su dvije grupe djece od 3 do 6 godina okončale edukaciju engleskog jezika, dvanaest mališana je po drugi put pohađalo malu školu engleskog jezika u trajanju od 15 radnih sati. Po okončanju edukacije organizirano je malo druženje uz podjelu certifikata.

 

S edukacijom njemačkog jezika 4. srpnja 2016. deset polaznika je započelo prvi stupanj podučavanja, svi polaznici su odrasle osobe. Uz početnike prvog stupnja taklođer je vrijedno spomenuti da je jedna grupa polaznika, njih deset, 7. srpnja okončala edukaciju njemačkog jezika drugi stupanj.

 

Iznimno važan dan za  naše udruženje bio je 9. srpanj kada je u sali Općine Busovača održana redovna jedanaesta godišnja skupština Udruženja građana ABF Busovača. Na skupštini je usvojeno izvješće o radu za 2015. godinu te financijsko izvješće, a izabran je i novi Nadzorni odbor. Poslije skupštine upriličeno je druženje s delegatima i gostima u prostorijama centra ABF-a Busovača.

 

Škola za nezaposlene

Dana 21. srpnja podjeljeni su certifikati za treću generaciju polaznika škole za nezaposlene. Ukupno dvadeset devet polaznika škole za nezaposlene je okončalo edukaciju u organizaciji Udruženja građana ABF Busovača, uključujući i praktični dio koji se izvodi u staračkim domovima u Novoj Biloj i Vitezu. Taj isiti dan osam polaznika škole za nezaposlene je dobrovoljno darivalo krv u prostorijama Srednje škole ”Busovača” za teško oboljelu sugrađanku Nirmelu K.

Pripremljeni su novi plakati za promociju škole za nezaposlene, koji su postavljeni po svim mjesnim zajednicama općine Busovača, na istaknutim mjestima, uz nadu da će se mnogi naši građani koji imaju želju educirati se za razna zanimanja prijaviti u naš centar i steći mnoga znanja i vještine.

 

Zlatna plaketa ABF-u

Općinskom vijeću Busovača dostavljeni su prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uduženjima koja su potpomogla razvoj općine i zalagali se za rad s mladima, među njima se našlo i naše udruženje. Tim povodom Općina Busovača dodjeljuje Zlatnu plaketu.

Općinsko vijeće je usvojilo prijedlog te je tako u povodu dana Općine Busovača 16. kolovoza 2016. Udruženju građana ABF Busovača dodijeljena Zlatna plaketa na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja se održala u hotelu Tisa pred mnogim zvanicama i gostima.

ABF centar Busovača je Zlatnu plaketu Općine Busovača već odavno opravdao brojnim aktivnostima, radom i zalaganjem u razvoju općine Busovača.