Centar za edukaciju i obrazovanje

Aktivnosti ABF centra za oktobar 2015.godine

Centar za edukaciju ABF Busovača okončao je tri studijska kružoka koja je pohađalo 35 polaznika.

Dva kružoka su njemačkog jezika, prvi i drugi stepen, koja  je završilo 25 polaznika. Polaznici su punoljetne osobe, a jedan studijski kružok je engleski jezik, koji  je pohađalo 10 polaznika osnovne škole od 5. do 9. razreda.

Polovinom desetog mjeseca započela je edukacija iz engleskog i njemačkog jezika.DSC_3902aaa

Tri grupe pohađaju engleski jezik, dvije njemački,  to su:

  • Dvije grupe su djeca od 3 do 6 godina, treći stepen
  • Jedna grupa su učenici od 4. do 9. razreda koji pohađaju drugi stepen
  • Dvije grupe pohađaju njemački jezik, prvi i treći stepen

Ukupan broj evidentiranih polaznika za oktobar je 95 od toga 33 polaznika su djeca, a 62 polaznika su odrasle osobe.

ABF je mjesto gdje dolaze da se educiraju i djeca i odrasli što svjedoče ovi podaci.

Treća genaracija osoba evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje Općine Busovača počela je edukaciju 28. septembra 2015. Prijavljeni su raspoređeni u 15 grupa, a aktivnosti se odvijaju svakim danom osim nedjelje. Angažovane vođe kružoka i stručni saradnici izvršili su prva testiranja i sačinili izvještaje. Slijedi prva analiza dosadašnjeg rada koja je predviđena za kraj novembra.DSC_4360aaa