'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

AutoCad

Namjenjen je početnicima koji se prvi put susreću s ovim programom i koji žele naučiti koristiti ovaj program. Ovaj tečaj obuhvaća sve osnovne alate i postupke potrebne za izradu tehničke dokumentacije: crtanje i uređivanje crteža, opremanje tekstom, dimenzijama i drugim oznakama te printanje crteža.

Trajanje tečaja: 25 sati

Cijena: 25 KM

AutoCad

Planning and design