'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

AutoCad

Namjenjen je početnicima koji se prvi put susreću sa ovim programom i koji žele da nauče koristiti ovaj program. Ovaj kurs obuhvaća sve osnovne alate i postupke potrebne za izradu tehničke dokumentacije: crtanje i uređivanje crteža, opremanje tekstom, dimenzijama i drugim oznakama te printanje crteža.

Trajanje kursa: 25 časova

Cijena: 25 KM

AutoCad

Oblikovanje i dizajn