'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

Engleski jezik

Naučite engleski jezik

ABF centar Busovača u svom radu nudi obuku iz engleskog jezika. Obuku vrše stručno osposobljene osobe i u 90 sati, koliko traje obuka, možete naučiti osnove komunikacije, gramatike, pisanja i čitanja engleskog jezika. Tečaj je podijeljen u tri stupnja i to:

  • stupanj 28 sati
  • stupanj 30 sati
  • stupanj 32 sata

Cijena pohađanja jednog stupnja je 25 KM.

Engleski jezik

How do you do?