'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

Engleski jezik

Naučite engleski jezik

ABF centar Busovača u svom radu nudi obuku iz engleskog jezika. Obuku vrše stručno osposobljena lica i u 90 časova, koliko traje obuka, možete naučiti osnove komunikacije, gramatike, pisanja i čitanja engleskog jezika. Kurs je podijeljen u tri stepena i to:

  • 1. stepen 28 časova
  • 2. stepen 30 časova
  • 3. stepen 32 časa

Cijena pohađanja jednog stepena je 25 KM.

Engleski jezik

How do you do?