'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

Internet

Internet je globalna mreža (“mreža svih mreža”) sa mnogo dostupnih informacija i njegovo korištenje smatra se obaveznim u današnje vrijeme. Za bržu razmjenu informacije s drugim korisnicima e-mail se nametnuo kao standard u komuniciranju i više je nego alternativa za klasičnu poštu. Oni koji ne koriste internet već sada su uskraćeni u neiskorištavanju mnogih korisnih stvari koje on pruža.

 

Trajanje kursa: 15 časova

Cijena: 25 KM

Internet

Pretraživanje i e-mail