Centar za edukaciju i obrazovanje

Administracija mreže i sistema

Računarska mreža je skup dva ili više računara koja međusobno komuniciraju. Administracija sistema i mreže je neophodna svakoj iole većoj firmi, a tu poziciju obavlja sistem/mrežni administrator. Ovaj kurs sadrži sljedeće oblasti:

  • Računarske mreže
  • Cisco
  • Lunux

Pored teoretskog dijela, mnogo je zastupljen praktični dio, tako da će se polaznici susretati sa sljedećim:

  • Teoretski dio sistema i mreža
  • Windows OS administracija
  • Kabliranje
  • Rad u Cisco Packet Traceru
  • Praktični rad sa Cisco routerima i switchevima
  • Linux OS administracija

Trajanje kursa: 50 časova

Cijena: 150 KM