'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

Strani jezici

Engleski jezik

Engleski jezik

Saznaj više...
Njemački jezik

Njemački jezik

Saznaj više...
Turski jezik

Turski jezik

Saznaj više...
Talijanski jezik

Talijanski jezik

Saznaj više...

Informatika

Krojenje i šivanje

Početni kurs - Krojenje

Početni kurs - Krojenje

Saznaj više...
Napredni kurs - Šivanje

Napredni kurs - Šivanje

Saznaj više...