'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTER FOR EDUCATION

Member organizations

  • OPĆINSKI ODBOR SDP-a
  • UDRUŽENJE PENZIONERA
  • UDRUŽENJE ŽENA ”ŽENE Busovače”
  • UDRUŽENJE GRAĐANA ”SLOGA”
  • FORUM MLADIH SDP-a
  • FORUM ŽENA SDP-a