'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

Napredni tečaj - Šivenje

ABF centar Busovača za sve građane organizira tečaj krojenja i šivenja i to od početnog stupnja pa sve do naprednih i kreativnih radionica. Mnogi polaznici su kod nas stekli osnove krojenja i šivenja koje mogu koristiti u svakodnevnom životu, a neki od njih su svoju kreativnost pokazali i organiziranjem modnih revija u kojima su prezentirali odjevne predmete samostalne izrade.

Napredno kreativni tečaj je podijeljen na tri stupnja:

  • stupanj 30 sati
  • stupanj 30 sati
  • stupanj 30 sati

Cijena pohađanja jednog stupnja je 25 KM.

Šivenje

Napredni tečaj