'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA
2003. god

Inicijativa za osnivanje ABF-a u Busovači

•  Grupa za međunarodnu suradnju i ABF Uddevalla – Sweden
2004. god

Otvaranje Centra za edukaciju

 • 3. srpnja održava se osnivačka skupština, izbor koordinatora, predsjednika ičlanova upravnog odbora, također
 • 3. srpnja otvoren je centar za edukaciju prema švedskom modelu
 • 1. rujna održani su prvi studijski kružoci informatike i stranih jezika
2005 god.

Cilj ABF-a ostvaren

Dolazi do velikog interesiranja za edukaciju, realiziranje studijskih kružoka te ideja o proširenju centra za još jednu prostoriju.

Pročitaj više …

2006 god.

Otvaranje odjeljenja ABF-a u Kaćunima

Osim informatike i stranih jezika, započinje edukacija krojenja i šivenja.

– 16. kolovoza otvoren odjel ABF-a u Kaćunima s istim sadržajima kao i u

centru ABF-a Busovača

Pročitaj više…

2007 god.

ABF Centar u godišnjem proračunu Općine Busovača za 2008.god

U povodu dana općine dodijeljena je srebrna plaketa ABF-u Busovača za doprinos u integraciji stanovništva i unaprjeđenju boljeg življenja građana Busovače.

Pročitaj više…

2008 god.

Ostvareni najbolji rezultati

Sudjelovanje na europskom socijalnom forumu u Nalandeu u Švedskoj s prezentacijom na temu ”Kako izgraditi organizaciju poslije rata”.

Pročitaj više…

2009 god.

Registracija ABF centra u Udruženje građana Busovača

Registrirani u Ministarstvu pravosuđa SBK kao udruženje građana ABF-a Busovača BR: 04-05-64/09 (19. 05. 2009.).

Pročitaj više…

2010 god.

Novi projekti i edukacije

29. svibnja organizirali izložbu odjevnih predmeta koji su izrađeni na tečajevima ABF-a Busovača.

– 19. svibnja snimljena reportaža o radu ABF-a koja je objavljena na BHT1

– 5. ožujka održano je tematsko predavanje za umirovljenike o temi zdravlja

– 5. prosinca prestavnici ABF-a prisustvuju konferenciji mreža ABF-a (Network Meeting)

Pročitaj više…

2011 god.

Plodonosna saradnja sa mnogim udruženjima

 • 16. rujna Fondacija ”Cure” održava tribinu na temu ”Osnaživanje žene u politici”
 •  10. listopada počinje edukacija za umirovljenike
 •  10. studenoga održava se edukacija za voditelje kružoka
 •  14. studenoga održava se javna tribina o zdravlju kako se nositi sa stresom i depresijom
 • 31. prosinca prestaje financiranje od strane ABF-a Fyrbodal i završetak

Pročitaj više…

2012 god.

Samostalan rad Udruženja ABF Busovača

Prva godina samostalnog rada, što ne narušava kontinuitet u radu.

 • 28. veljače održana javna tribina o ekologiji
 • 15. travnja organizirano predavanje iz oblasti zdravstva na temu ”Problemi koštanog sustava”
 • 6. lipnja posjetili su nas prijatelji iz Birkagardena – Stockholm
 • 20. kolovoza također održano tematsko predavanje iz zdravstva ”Povišen kolesterol i trigleciridi”

Pročitaj više…

2013 god.

Projekat BUSO-BIRKA

 • Nastavljena suradnja s Birkagardenom – Stockholm koja se realizirala u obostranim posjetima umirovljenika Busovači i Stockholmu koji su se zbili 15. travnja i 20. svibnja.
 • 11. lipnja donesena je odluka o novom projektu za ABF s partnerima ”Birkagarden” koji se odnosi na edukaciju – školu osoba evidentiranih na birou za zapošljavanje.
 • 1. rujna počinje rad prve generacije škole za nezaposlene u projektu ”Buso-Birka”.
 • od 1. rujna do 3. rujna u Tuzli je održan mrežni sastanak s partnerima ABF-a

Pročitaj više…

2014 god.

Desetogodišnjica rada

 • 16. kolovoza obilježava se deset godina rada uz prisutnost velikog broja prijatelja partnera iz Švedske (ABF Fyrbodal, Olof Palme International centar, Birkagarden).
 •  22. rujna održana je edukacija osoba evidentiranih na birou, druga generacija, 40 mladih
 •  Započeli i edukaciju u Katoličko-školskom centru ”Sv. Pavao” u Zenici po švedskom modelu.

Pročitaj više…