'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU
2003. god

Inicijativa za osnivanje ABF-a u Busovači

Grupa za internacionalnu saradnju i ABF Uddevalla – Sweden
2004. god

Otvaranje Centra za edukaciju

 • 3. jula održava se osnivačka skupština, izbor koordinatora, predsjednika i članova upravnog odbora, također
 • 3. jula otvoren je centar za edukaciju prema švedskom modelu
 • 1. septembra održani su prvi studijski kružoci informatike i stranih jezika
2005 god.

Cilj ABF-a ostvaren

Dolazi do velikog interesovanja za edukaciju, realizovanje studijskih kružoka te  ideja o proširenju centra za još jednu prostoriju.

Pročitaj više …

2006 god.

Otvaranje odjeljenja ABF-a u Kaćunima

Pored informatike i stranih jezika, započinje edukacija krojenja i šivenja.

16. augusta otvoreno odjeljenje ABF-a u Kaćunima sa istim sadržajima kao i u centru ABF-a Busovača

Pročitaj više…

2007 god.

ABF Centar u godišnjem proračunu Općine Busovača za 2008.god

Povodom dana opštine dodijeljena je srebrena plaketa ABF-u Busovača za  doprinos u integraciji stanovništva i unapređenju boljeg življenja građana Busovače.

Pročitaj više…

2008 god.

Ostvareni najbolji rezultati

Učešće na europskom socijalnom forumu u Nalandeu u Švedskoj s prezentacijom na temu ”Kako izgraditi organizaciju poslije rata”.

Pročitaj više…

2009 god.

Registracija ABF centra u Udruženje građana Busovača

Registrirani u Ministarstvu pravosuđa SBK kao udruženje građana ABF-a  Busovača  BR: 04-05-64/09 (19. 05. 2009.).

Pročitaj više…

2010 god.

Novi projekti i edukacije

29. maja organizirali izložbu odjevnih predmeta koji su izrađeni na kursevima ABF-a Busovača.

19. maja snimljena reportaža o radu ABF-a koja je objavljena na BHT1

5. marta održano je tematsko predavanje za penzionere o temi zdravlja

5. decembra prestavnici ABF-a prisustvuju konferenciji mreža ABF-a (Network Meeting)

Pročitaj više…

2011 god.

Plodonosna saradnja sa mnogim udruženjima

 • 16. septembra Fondacija ”Cure” održava tribinu na temu ”Osnaživanje žena u političkom životu BiH”
 • 10. oktobra počinje edukacija za penzionere iz oblasti engleskog jezika
 • 10. novembra održava se edukacija za vođe kružoka
 • 14. novembra održava se javna tribina o zdravlju kako se nositi sa stresom i depresijom
 • 31. decembra prestaje finansiranje od strane ABF-a Fyrbodal

Pročitaj više…

2012 god.

Samostalan rad Udruženja ABF Busovača

Prva godina samostalnog rada, što ne narušava kontinuitet u radu.

 • 28. februara održana javna tribina o ekologiji
 • 15. aprila organizirano predavanje iz oblasti zdravstva na temu ”Problemi koštanog sistema”
 • 6. juna posjetili su nas prijatelji iz Birkagardena – Stockholm
 • 20. augusta također održano tematsko predavanje iz zdravstva ”Povišen holesterol i trigliceridi”

Pročitaj više…

2013 god.

Projekat BUSO-BIRKA

 • Nastavljena suradnja s Birkagardenom – Stockholm koja se realizirala u obostranim posjetama penzionera Busovači i Stockholmu koje su se zbile 15. aprila i 20. maja.
 • 11. juna donesena je odluka o novom projektu za ABF sa partnerima ”Birkagarden” koji se odnosi na edukaciju  – školu osoba evidentiranih na birou za zapošljavanje.
 • 1. septembra počinje rad prve generacije škole za nezaposlene u projektu ”Buso- Birka”
 • Od 1. septembar do 3. septembar u Tuzli je održan mrežni sastanak s partnerima ABF-a

Pročitaj više…

2014 god.

Desetogodišnjica rada

 • 16. augusta obilježava se deset godina rada uz prisustvo velikog broja prijatelja partnera iz Švedske (ABF Fyrbodal, Olaf Palme International centar, Birkagarden)
 • 22. septembra održana je edukacija osoba evidentiranih na birou, druga generacija, 40 mladih.
 • Započeli i edukaciju u Katoličko-školskom centru ”Sv. Pavao” u Zenici po švedskom modelu

Pročitaj više…