Centar za edukaciju i obrazovanje

Održana godišnja skupština

U četvrtak, 24.11.2022. godine u velikoj sali Općine Busovača održana je sedamnaesta skupština Udruženja građana ABF Busovača.

Predsjednica Silvija Vujica je podnijela prisutnima Izviješće o radu UG ABF Busovača za 2021. godinu. Iznijeto Izviješće upotpunio je Josip Lukin, voditelj Buso-Birka projekta, sa informacijama o višemjesečnoj besplatnoj edukaciji za nezaposlene osobe. Sa ponosom je istaknuto da je deveta generacija polaznica ove edukacije uspješno okončala istu te da su dvije polaznice Zdravstvene njege dobile stalno zaposlenje u Domu za stare i nemoćne osobe „Otac Kristofor“ u Novoj Biloj.

Pročitano je i Financijsko izvješće za 2021. godinu, koje je zajedno sa gore navedenim Izvješćem za 2021. godinu usvojeno bez primjedbe.

Također, koordinator Udruženja, Irfan Rizvić, upoznao je prisutne sa ostalim aktivnostima Centra za edukaciju građana ABF Busovača.

Po završetku godišnje skupštine, neformalni dio druženja je nastavljen u prostorijama ABF-a.