Centar za edukaciju i obrazovanje

Portfolio

Projekti UG ABF Busovača u periodu 2020.-2021.

 • Dvije škole pod jednim krovom–povezivanje učenika iz dvije srednje škole sa različitim nacionalnim obrazovnim programom, uz učenje stranih jezika i informatike
 • Izrada promotivne web stranice općine Busovača – učenici iz dvije srednje škole sa različitim nacionalnim obrazovnim programom zajednički dizajniraju www.busovaca.ba
 • Izradi svoju prvu video igricu! – škola programiranja za djecu od 11 do 14 godina
 • Buso–Birka – besplatna edukacija za nezaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina
 • Aktivizmom za bolju lokalnu zajednicu – budi dio promjene koju želiš da vidiš (razvoj aktivizma i volonterizma mladih u lokalnoj zajednici)
 • Klimatske promjene, upravljanje otpadom i šume – izazovi/prilike za lokalnu zajednicu
 • Mala škola meteorologije –implementacija meteoroloških stanica u osnovnim školama, obuka nastavnika i učenika

Projekti UG ABF Busovača iz ranijih godina

1. Radionice

 • Demokracija i ljudska prava, prava radnika i prava nezaposlenih osoba
 • Europska unija
 • Gender, ravnopravnost spolova
 • Aktivizam mladih u rješavanju problema lokalne zajednice

2. Tečajevi

 • Zdravstvena njega starijih i bolesnih osoba + praksa u staračkim domovima
 • Osnove ekonomije i poduzetništva
 • Krojenje i šivanje
 • Izrada ručnih radova
 • Engleski jezik za odrasle i djecu
 • Njemački jezik za odrasle i djecu
 • Osnove informatike (OS Windows, MS Office)
 • Napredna informatika – programi Corel i AutoCad
 • Napredna informatika – izrada web stranica
 • Napredna informatika – administracija mreža i sistema
 • Informatika za djecu – osnove programiranja kroz izradu video igara
 • Izrada poslovnog plana, projektnog prijedloga i prijava na javni poziv
 • Pisanja CV-a i aplikacije za posao,  priprema za intervju
 • Management, računovodstvo i marketing za male poduzetnike
 • Poljoprivredna proizvodnja, ekološki uzgoj voća i povrća
 • Uzgoj i prerada ljekobilja + besplatno korištenje ABF sušare
 • Izrada prirodne kozmetike, prirodni sapuni, kreme i melemi
 • Izrada tradicionalnih bosanskih jela
 • Dekupaž tehnika
 • Osnove digitalne fotografije
 • Uvod u kreativno pisanje

3. Organiziranje predavanja/javnih rasprava

 • Ekologija, klimatske promjene i zaštita životne sredine
 • Zbrinjavanje krutog otpada i reciklaža
 • Utjecaj sječe šuma na klimatske promjene
 • Obnovljivi izvori energije, ugroženost životne sredine izgradnjom mini hidroelektrana
 • Prevencija spolno-prenosivih bolesti
 • Prevencija karcinoma dojke i grlića maternice

Ostale aktivnosti

 • Organiziranje nezavisnog i nestranačkog promatranja izbornog procesa