Centar za edukaciju i obrazovanje

Projekt Buso-Birka

udruzenje1U udruženju građana ABF Busovača počele su aktivnosti za nezaposlene osobe. Ovo je druga generacija Buso-Birka projekta za nezaposlene, a ovog puta 40 polaznika će imati priliku educirati se iz sljedećih oblasti:
– Engleski ili njemački jezik
– Informatika
– Europska unija i ljudska prava
– Osnove ekonomije

Osim navedenog općeg dijela, polaznici će moći birati trening-edukaciju iz jedne od sljedećih oblasti:
– zdravstvena skrb s posebnim naglaskom na njegu starih i nepokretnih osoba
– poljoprivredna proizvodnja na području klimatske zone u kojoj živimo
– izrada različitih vrsta ručnih radova