Centar za edukaciju i obrazovanje

ŠKOLA ZA NEZAPOSLENE – UPIS

OBAVIJEST

Udruženje građana ABF Busovača obavještava osobe evidentirane na popisu nezaposlenih pri Zavodu za zapošljavanje općine Busovače, o pohađanju škole za nezaposlene. Prijave mogu podnijeti osobe od 18 do 35 godina u prostorijama centra za edukaciju ABF Busovača, svaki radni dan i subotom od 8.00 do 12.00 sati sve do 1. 9. 2015. godine. Školu će moći pohađati 40 osoba. Tijek škole će biti koncipiran u obliku tečajeva/kurseva iz sljedećih oblasti, koje će biti obvezne za sve polaznike:

  • Engleski ili Njemački jezik
  • Informatika
  • Europska unija, ljudska prava i ekologija
  • Osnove ekonomije

Osim navedenog općeg dijela, polaznici će moći odabrati trening-edukaciju iz jedne od sljedećih oblasti:

  • Poljoprivredna proizvodnja na području klimatske zone u kojoj živimo
  • Zdravstvena njega starih, bolesnih i nepokretnih osoba
  • Izrada različitih vrsta ručnih radova

Trening-edukacija za sve koji se prijave i budu primljeni je besplatna. Nadamo se da će ovaj projekt u suradnji s Birkagarden školom iz Stockholma i Olof Palme Centra u Stockholmu ispuniti svoju svrhu i omogućiti barem malom broju mladih ljudi lakše zaposlenje, zaradu ili čak pokretanje nekog vlastitog obrta.

NAPOMENA: Kandidati su dužni priložiti potvrdu da su evidentirani na Zavodu za zapošljavanje.

Prijavljivanje počinje od 3. 8. 2015. godine (ponedjeljak).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj tel. 732-481 ili 061/983-584