'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

Stručna predavanja

U proteklih 10 godina ABF je organizovao mnoštvo stručnih predavanja iz različitih oblasti o različitim temama:

  • ekologija
  • zdravstvo
  • školstvo
  • nauka
  • ljudska prava
  • sindikalne teme
  • socijalna problematika

Nadamo se da će građani svojim prijedlozima i sugestijama pomoći radu ABF-a i osmišljavanju novih tema koje bi pridonijele poboljšanju životnog standarda i života općenito svih stanovnika naše općine, a i šire.