Ahmed Srebrenica

Ahmed je bachelor informacionih tehnologija. Radi na poziciji system administratora u REZ Agenciji, te obavlja posao asistenta na FIT-u Univerziteta Vitez. U ABF-u je angažovan od 2020. godine.