Ivana Ćosić

Ivana je medicinska sestra u Domu zdravlja Busovača. U ABF-u je angažirana kao suradnica iz Zdravstvene njege starijih i nemoćnih osoba.