'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

Strani jezici

Engleski jezik

Engleski jezik

Saznaj više...
Njemački jezik

Njemački jezik

Saznaj više...
Turski jezik

Turski jezik

Saznaj više...
Talijanski jezik

Talijanski jezik

Saznaj više...

Informatika

Krojenje i šivanje

Početni tečaj - Krojenje

Početni tečaj - Krojenje

Saznaj više...
Napredni tečaj - Šivanje

Napredni tečaj - Šivanje

Saznaj više...