'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

Turski jezik

Naučite turski jezik

ABF centar Busovača u svom radu nudi obuku iz turskog jezika. Obuku vrše stručno osposobljene osobe i u 82 sata, koliko traje obuka, možete naučiti osnove komunikacije, gramatike, pisanja i čitanja turskog jezika. Tečaj je podijeljen u tri stupnja i to:

  • stupanj 26 sati
  • stupanj 28 sati
  • stupanj 28 sati

Cijena pohađanja jednog stupnja je 25 KM.

Turski jezik

Nasılsınız?