'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

Upravni odbor

  • DELJKIĆ NERMANA
  • VIOLETA RELOTA
  • HODŽIĆ ALMA
  • MILINOVIĆ LIDIJA
  • RAJIĆ IVANA
  • MEŠINOVIĆ ELDINA
  • MERDAN ALDIN
  • BULJINA SENAD
  • RIZVIĆ IRFAN