Centar za edukaciju i obrazovanje

Vizija/Misija

V i z i j a

Doprinosimo razvoju suživota i demokracije, podizanju nivoa kulture i kvaliteta života naše lokalne zajednice.

Od početka svoga djelovanja, Udruga građana ABF Busovača se vodila vizijom integracije stanovništva različite nacionalne i vjerske pripadnosti. Sredstvo za dostizanje vizije bila je i ostala edukacija. Edukacijom iz različitih oblasti nastojimo pomiriti suprostavljene strane i umanjiti postojeće društvene tenzije. Također,  ljudima različitog socijalnog položaja želimo učiniti dostupnim znanja i vještine, koje bi im pomogle u ostvarivanju boljih uvjeta života, te prava i sloboda zajamčenih zakonima ove zemlje. Stoga je Udruga građana ABF Busovača, otvorena svim građanima, bez obzira na spolno, vjersko, nacionalno i političko opredjeljenje i stavove. Kroz svoje aktivnosti i edukaciju koju pružamo, želimo našim sugrađanima pokazati da se problemi mogu rješavati na konstruktivan način – dijalogom, te uvažavanjem drugih i drugačijih mišljenja i stavova. Osim toga, želimo im skrenuti pažnju na ono što nas povezuje, a to su poboljšanje materijalnih i socijalnih uvjeta u lokalnoj zajednici u kojoj živimo.

M i s i j a 

Organiziranjem edukacije – tečajeva, radionica i stručnih predavanja iz različitih oblasti, Udruga građana ABF Busovača želi omogućiti građanima Busovače i okolice stjecanje novih i unapređenje postojećih znanja i vještina kako bi poboljšali kvalitetu svoga i života svoje lokalne zajednice.

Svojim aktivnostima Udruga građana ABF Busovača želi podržati građane da aktivno sudjeluju u društveno–političkom životu lokalne zajednice i ostvaruju svoja prava kroz demokratske institucije.

Također, pružanjem edukacije iz različitih praktičnih oblasti, ABF želi potaknuti građane da razviju svoju kreativnost i kompetencije, kako bi lakše došli do zaposlenja ili samozaposlenja kroz realizaciju vlastitih poduzetničkih ideja.

Jedan od glavnih prioriteta našeg djelovanja je i podizanje svijesti građana o utjecaju klimatskih promjena na okoliš, te važnosti prevencije i zaštite lokalne sredine od štetnih zagađenja.

Budući da živimo u doba ubrzanog razvoja informacijskih tehnologija, koje prožimaju sve ljudske djelatnosti, cilj nam je popularizirati informatiku u lokalnoj zajednici, podići nivo informatičke pismenosti građana, posebno starijih, te razviti interesovanje mladih za STEM zanimanja.

Strateška područja djelovanja UG ABF Busovača:

 • Razvoj demokracije i ljudskih prava
 • Razvoj poduzetništva, kompetencija i kreativnosti
 • Ekologija, zaštita životne sredine i zdravlja ljudi
 • Popularizacija informatike

Vrijednosti UG ABF Busovača:

 • Demokratičnost i transparentnost rada
 • Tolerancija i poštivanje drugog i drugačijeg
 • Odgovornost i predanost radu
 • Timski rad i solidarnost
 • Objektivnost i samokritičnost
 • Otvorenost za nove ideje i kreativnost
 • Prepoznatljivost po kvaliteti rada