Centar za edukaciju i obrazovanje

Vizija/Misija

Doprinosimo razvoju suživota i demokratije, podizanju nivoa kulture i kvaliteta života naše lokalne zajednice.

Od početka svoga djelovanja, Udruga građana ABF Busovača se vodila vizijom integracije
stanovništva različite nacionalne i vjerske pripadnosti. Sredstvo za dostizanje vizije bila je i
ostala edukacija. Edukacijom iz različitih oblasti nastojimo pomiriti suprostavljene strane i
umanjiti postojeće društvene tenzije. Također,  ljudima različitog socijalnog položaja želimo
učiniti dostupnim znanja i vještine, koje bi im pomogle u ostvarivanju boljih uvjeta života, te
prava i sloboda zajamčenih zakonima ove zemlje. Stoga je Udruga građana ABF Busovača,
otvorena svim građanima, bez obzira na spolno, vjersko, nacionalno i političko opredjeljenje i
stavove. Kroz svoje aktivnosti i edukaciju koju pružamo, želimo našim sugrađanima pokazati
da se problemi mogu rješavati na konstruktivan način – dijalogom, te uvažavanjem drugih i
drugačijih mišljenja i stavova. Osim toga, želimo im skrenuti pažnju na ono što nas povezuje,
a to su poboljšanje materijalnih i socijalnih uvjeta u lokalnoj zajednici u kojoj živimo.

Organiziranjem edukacije – tečajeva, radionica i stručnih predavanja iz različitih oblasti,
Udruga građana ABF Busovača želi omogućiti građanima Busovače i okolice stjecanje novih
i unapređenje postojećih znanja i vještina kako bi poboljšali kvalitetu svoga i života svoje
lokalne zajednice.

Svojim aktivnostima Udruga građana ABF Busovača želi podržati građane da aktivno
sudjeluju u društveno–političkom životu lokalne zajednice i ostvaruju svoja prava kroz
demokratske institucije.
Također, pružanjem edukacije iz različitih praktičnih oblasti, ABF želi potaknuti građane da
razviju svoju kreativnost i kompetencije, kako bi lakše došli do zaposlenja ili samozaposlenja
kroz realizaciju vlastitih poduzetničkih ideja.
Jedan od glavnih prioriteta našeg djelovanja je i podizanje svijesti građana o utjecaju
klimatskih promjena na okoliš, te važnosti prevencije i zaštite lokalne sredine od štetnih
zagađenja.
Budući da živimo u doba ubrzanog razvoja informacijskih tehnologija, koje prožimaju sve
ljudske djelatnosti, cilj nam je popularizirati informatiku u lokalnoj zajednici, podići nivo
informatičke pismenosti građana, posebno starijih, te razviti interesovanje mladih za STEM
zanimanja.

Strateška područja djelovanja UG ABF Busovača:
– Razvoj demokracije i ljudskih prava
– Razvoj poduzetništva, kompetencija i kreativnosti
– Ekologija, zaštita životne sredine i zdravlja ljudi
– Popularizacija informatike

Vrijednosti UG ABF Busovača:
– Demokratičnost i transparentnost rada
– Tolerancija i poštivanje drugog i drugačijeg
– Odgovornost i predanost radu
– Timski rad i solidarnost
– Objektivnost i samokritičnost
– Otvorenost za nove ideje i kreativnost
– Prepoznatljivost po kvaliteti rada