'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

Vizija/Misija

V i z i j a:   Doprinosimo razvoju suživota i demokracije, podizanju nivoa kulture i kvaliteta života naše lokalne zajednice.

 

M i s i j a:  Organiziranjem edukacije – tečajeva, radionica i stručnih predavanja iz različitih oblasti, Udruženje građana ABF Busovača želi omogućiti građanima Busovače i okolice stjecanje novih i unapređenje postojećih znanja i vještina.

ABF – Program obrazovanja odraslih

ABF – skraćenica od Arbetarnas bildningsförbund, odnosno Radnička obrazovna udruga, osnovana je 1912. godine i to je najstarija i najveća obrazovna udruga takve vrste u Švedskoj. ABF ima mnogobrojne organizacije – članice, a najznačajnije su političke stranke poput Socijaldemokratske stranke te druge lijevo orijentisane stranke, Švedski sindikat stanara, Udruga stanara te mnogi drugi sindikati i organizacije. ABF je s obrazovnim kružocima postavio temelje modernim studijskim kružocima, ali je imao i ključnu ulogu u organizovanju radničkog pokreta tokom generalnog štrajka 1909. godine, i društveno ekonomske krize koja je uslijedila nakon toga.

Inicijativa za osnivanje ABF-a Busovača započela je 2003. godine, a nakon mnogobrojnih mjeseci pregovaranja i priprema centar je otvoren 4. jula 2004. godine. Misija ABF-a od samog početka djelovanja do danas je integrisanje stanovništva različite nacionalne i vjerske pripadnosti nakon užasnih ratnih sukoba tokom devedesetih godina. Na području općine Busovača, a i na širem području centralne Bosne, kao i na području Bosne i Hercegovine općenito, bila je vrlo izražena nacionalna i vjerska netrpeljivost, netolerancija, nerazumijevanje i mržnja. Tome su pridonosili i nedostatak političke volje za rješavanje problema, korupcija u svim strukturama vlasti te nezaposlenost i siromaštvo. U takvoj situaciji ABF nastoji svojim djelovanjem kroz edukaciju iz različitih oblasti pomiriti različite nacije, umanjiti postojeće tenzije, ali i učiniti dostupnim ljudima različitog socijalnog položaja stjecanje znanja i vještina koji bi mogli pomoći u ostvarivanju njihovog boljeg položaja, te prava i sloboda koja su ima zajamčena zakonima ove zemlje.  U početku svoga djelovanja ljudi su pristupali ABF-u sa sumnjom i oprezno, no s vremenom su počeli uviđati stvarnu vrijednost ove organizacije. To potvrđuju i statistički podaci o polaznicima različite nacionalnosti i vjerske pripadnosti koji su uvidjeli da ABF nije produžena ruka niti jedne političke stranke ili vlasti, te da se problemi mogu rješavati dijalogom i učenjem, bez obzira na različita mišljenja i pristupe pojedinim temama.

Osnovna misija ABF-a do sada se uspješno provodi, ali postoje i mnogi rezultati koji govore o uspjehu ljudi koji su prošli kroz različite obuke i treninge. Razlog tome je što u ABF-u djeluju ljudi koji, ne samo da nisu opterećeni nacionalnim i političkim pitanjima, nego su i profesionalni u podučavanju iz svojih oblasti. Svi su oni profesori, nastavnici, učitelji, pedagozi, psiholozi koji žele pomoći svim stanovnicima naše i susjednih općina u borbi za bolju budućnost.

Naša vizija je opstanak ove organizacije na području naše općine te nastavak dosadašnjeg djelovanja, kao i njegovo unapređivanje i razvoj u budućnosti. Situacija u Busovači i Bosni i Hercegovini općenito postaje sve lošija u ekonomskom smislu te stoga ABF mora sudjelovati u organiziranju ljudi koji traže ispunjenje osnovnih ljudskih prava, prvenstveno učeći ih kako da se bore za ta prava. Tu se posebno trebamo osvrnuti na prava radnika i radničke klase općenito. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći govoriti o utjecaju ABF-a na razvoj sindikata u Busovači, ali i šire. No u svemu tome ne treba zaboraviti nastaviti razvijati i druge sfere djelovanja kao što su ekologija, zdravstvo, informatička tehnologija i mnogi drugi.

ABF Busovača postigao je u svome desetogodišnjem radu mnogo, ali postoji još uvijek puno toga što se može učiniti za ljude koji se nemaju komu obratiti za pomoć. Nadamo se da ćemo za deset godina moći prikazati rezultate koji će nadmašiti i ove postojeće. I na kraju želimo završiti citatom Nelsona Mandele: „Nitko nije rođen s mržnjom prema drugoj osobi zbog boje njegove kože, njegove prošlosti ili religije. Ljudi su naučili mrziti, a ako mogu naučiti mrziti, može ih se naučiti da vole, jer ljubav je prirodnija ljudskom srcu nego mržnja“.