'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU GRAĐANA

Windows OS

Tečaj je namijenjen svim osobama koje žele naučiti kako samostalno koristiti računalo. Kroz 16 sati polaznici mogu svladati osnovne vještine korištenja računala te samostalno upravljati dokumentima i folderima, upoznati se s tim kako urediti svoje radno okruženje na radnoj površini i kako što bolje organizirati svoje poslove na računalu.

Oblasti koje obrađujemo:

  • Uvod, osnovni dijelovi računala; Operativni sustav – Windows 8.1
  • Desktop, start traka, task bar i elementi prozora
  • Folderi i fajlovi (kreiranje, preimenovanje i brisanje)
  • Opcije Cut, Copy i Paste
  • Control panel
  • Paint
  • Slanje dokumenata na drugu memoriju (CD, USB)
  • Vježba

 

Trajanje tečaja: 16 sati

Cijena: 25 KM

Windows 8.1

operativni sistem