'Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.' - Lao Tse

CENTAR ZA EDUKACIJU

Windows OS

Kurs je namijenjen svim osobama koje žele da nauče kako samostalno koristiti računar. Kroz 16 časova polaznici mogu savladati osnovne vještine korištenja računara, da samostalno upravljaju dokumentima i folderima, upoznaju se s tim kako urediti svoje radno okruženje na radnoj površini i kako što bolje organizovati svoje poslove na računaru.

Oblasti koje obrađujemo:

  • Uvod, osnovni dijelovi računara; Operativni sistem – Windows 8.1
  • Desktop, start traka, task bar i elementi prozora
  • Folderi i fajlovi (kreiranje, preimenovanje i brisanje)
  • Opcije Cut, Copy i Paste
  • Control panel
  • Paint
  • Slanje dokumenata na drugu memoriju (CD, USB)
  • Vježba

 

Trajanje kursa: 16 časova

Cijena: 25 KM

Windows 8.1

operativni sistem