Centar za edukaciju i obrazovanje

Windows OS

Kurs je namijenjen svim osobama koje žele da nauče kako samostalno koristiti računar. Kroz 16 časova polaznici mogu savladati osnovne vještine korištenja računara, da samostalno upravljaju dokumentima i folderima, upoznaju se s tim kako urediti svoje radno okruženje na radnoj površini i kako što bolje organizovati svoje poslove na računaru.

Oblasti koje obrađujemo:

  • Uvod, osnovni dijelovi računara; Operativni sistem – Windows
  • Desktop, start traka, task bar i elementi prozora
  • Folderi i fajlovi (kreiranje, preimenovanje i brisanje)
  • Opcije Cut, Copy i Paste
  • Control panel
  • Paint
  • Slanje dokumenata na drugu memoriju (CD, USB)
  • Vježba

Trajanje kursa: 16 časova

Cijena: 30 KM